Sävsjö kommunvapen

Personal & Kommunikation

Personal & Kommunikation

 • Samordning, ledning och utveckling av kommunens personalfrågor.
 • Biträder förvaltningarna med stöd, rådgivning och information inom personalområdet.
 • Sköter löneutbetalningarna till kommunanställda samt till kommunens bolag SavMan AB, Sävebo AB och Sävsjö Näringslivs AB.
 • Arbetar även strategiskt med organisationsutveckling, personalpolitik, jämställdhet, arbetsmiljö, hälsa och friskvård.
 • Ansvarar för övergripande information till kommunens medborgare via kommunens webbplatser samt tidningen Tillsammans.
 • Ansvarar för övergripande information till alla kommunanställda via intranätet.
 • ​Ansvarar vid extraordinär händelse för krisinformation samt upplysningscental.
 • Ger samlad information till nyinflyttade
 • Ansvarar för sändningar av webb-TV.

  Senast uppdaterad: 2018-02-01