Sävsjö kommunvapen

Personal & Kommunikation

Personal & Kommunikation

 • Samordning, ledning och utveckling av kommunens personalfrågor.
 • Biträder förvaltningarna med stöd, rådgivning och information inom personalområdet.
 • Sköter löneutbetalningarna till kommunanställda samt till kommunens bolag SavMan AB, Sävebo AB och Sävsjö Näringslivs AB.
 • Arbetar även strategiskt med organisationsutveckling, personalpolitik, jämställdhet, arbetsmiljö, hälsa och friskvård.
 • Ansvarar för övergripande information till kommunens medborgare via kommunens webbplatser samt tidningen Tillsammans.
 • Ansvarar för övergripande information till alla kommunanställda via intranätet.
 • ​Ansvarar vid extraordinär händelse för krisinformation samt upplysningscental.
 • Ger samlad information till nyinflyttade
 • Ansvarar för sändningar av webb-TV.

  Namn

  Funktion

  Telefon

  Åke Blomqvist

  Personalchef

  0382-152 09

  Eleonora Larsson

  PA-konsult

  0382-152 34

  Petter Eriksson

  PA-konsult

  0382-152 44

  Frida Andersson

  PA-konsult

  0382-152 35

  Anne-Marie Halonen

  Bemanningschef

  0382-152 05

  Helén Arvidsson

  Lönekonsult

  0382-152 32

  Michaela Gerhardsson

  Lönekonsult

  0382-152 78

  Elin Lunderot

  Lönekonsult

  0382-152 33

  Anders Hanzén

  Arkivarie

  0382-152 19

  Ywonne Gill

  Informationschef

  0382-152 08

  Ida Bengtsson

  Informatör

  0382-151 03

  Etelka Huber

  Informatör

   

  Pia Benderius

  Informationsassistent

  0382-152 00

  Annica Rostedt

  Informationsassistent

  0382-152 00

   

  Senast uppdaterad: 2017-01-16