Sävsjö kommunvapen

Kansli

Kansli

  • Administrativt stöd åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
  • Utbildning och information till ledamöterna i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt styrelserna i de kommunala bolagen.
  • Kontakter mellan näringslivet och kommunstyrelsen.
  • Övergripande strategisk ledning av den kommunala organisationen.
  • Samverkan och samordning inom kommunkoncernen.
  • Representation.
  • Information om Borgerlig vigsel. (pdf, 50.9 kB)

Namn

Funktion

Telefon

Stefan Gustafsson

Kommunstyrelsens ordförande

0382-152 02

Jan Holmqvist

Kommunchef

0382-152 03

Carina Hjertonsson

Administratör

0382-152 04

Eva Svensson

Integrationsstrateg

0382-152 21

 

Senast uppdaterad: 2017-02-07