Sävsjö kommunvapen

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen

 • ​Årsbudget
 • Löpande ekonomisk redovisning
 • Månadsrapporter och delårsrapporter
 • Årsbokslut och årsredovisning
 • Hantering av leverantörs- och kundfakturor
 • Hantering av in- och utbetalningar
 • Samtliga kommunala förvaltningars kravverksamhet
 • Controlleruppgifter
 • Kommunens likviditets- och lånehantering
 • Momsfrågor
 • Upphandling
 • Inköpssamordning
 • Förvaltning av stiftelser (donationer)
 • Försäkringar
 • Biträda de kommunala bolagen i ekonomiska frågor
 • Ekonomisk redovisning och kravverksamhet för flertalet av de kommunägda bolagen

Senast uppdaterad: 2018-02-01