Sävsjö kommunvapen

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen

 • ​Årsbudget
 • Löpande ekonomisk redovisning
 • Månadsrapporter och delårsrapporter
 • Årsbokslut och årsredovisning
 • Hantering av leverantörs- och kundfakturor
 • Hantering av in- och utbetalningar
 • Samtliga kommunala förvaltningars kravverksamhet
 • Controlleruppgifter
 • Kommunens likviditets- och lånehantering
 • Momsfrågor
 • Upphandling
 • Inköpssamordning
 • Förvaltning av stiftelser (donationer)
 • Försäkringar
 • Biträda de kommunala bolagen i ekonomiska frågor
 • Ekonomisk redovisning och kravverksamhet för flertalet av de kommunägda bolagen

Namn

Funktion

Telefon

Bert Runesson

Ekonomichef

0382-152 29

Martin Krukar

Ekonom tekniska förvaltningen

0382-152 69

Benita Jörgensen

Ekonom

0382-152 25

Sara Peterson

Ekonom

0382-152 46

Ulrika Källström

Ekonom barn- och utbildningsförvaltningen

0382-152 70

Inga-Lill Gustavsson

Ekonomiassistent

0382-152 26

Hanna Andersson
Ekonom socialförvaltningen
0382-154 52
Jörgen Frej

Upphandlingssamordnare

0382-154 11

Lars Dufva

Upphandlare

0382-152 47

Marianne Sandberg

Controller

0382-153 10

 

Senast uppdaterad: 2017-03-07