Sävsjö kommunvapen

Kommunledningskontor

Kommunledningskontor

På kommunledningskontoret finns fyra avdelningar, kansli, ekonomi, personal & kommunikation och utveckling. Våra arbetsuppgifter är i huvudsak:

  • Intern service till övriga förvaltningar
  • Övergripande information och marknadsföring
  • Turism
  • EU-samordning
  • Tomter och byggnation
  • Landsbygdsfrågor
  • Kommunikationer
  • Övergripande integrationsfrågor
  • Service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Senast uppdaterad: 2017-03-07