Sävsjö kommunvapen

Förvaltningar

Förvaltningar

I Sävsjö kommun finns sex förvaltningar som hjälper nämnder och styrelser med utredningar, planering och det administrativa arbetet.

I Kommunalhuset på Djurgårdsgatan 1, hittar du kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen, myndighetsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Socialförvaltningen finns i vårdcentralens hus, på Villagatan 10-12. Räddningstjänsten hittar du på Mejensjögatan 6, men är ingen egen förvaltning.

Överförmyndarenheten finns på Storgatan 18 i Sävsjö.

Du är alltid välkommen att besöka oss i Sävsjö kommun eller att ringa på 0382 - 152 00.

Senast uppdaterad: 2017-03-07