Sävsjö kommunvapen

Industri

Industri

Södra industriområdet Sävsjö

I samtliga tätorter finns detaljplanelagda områden för industriändamål.
Södra industriområdet i Sävsjö har utökats med cirka 13 hektar.

I Stockaryd finns industrimark i anslutning till Stockarydsterminalen.
Området intill Trävaruvägen i Vrigstad kan bebyggas med industrier

Vid utfarten mot Hjälmseryd finns byggklar mark i Rörvik.

Kontakta samhällsbyggnadsenheten för mer information.

Senast uppdaterad: 2017-03-07