Sävsjö kommunvapen

Fördjupad översiktsplan - Stockaryd

Fördjupad översiktsplan - Stockaryd

Den nu utbyggda råvaruterminalen i Stockaryd är på 5,5 hektar för Stora Ensos del och en terminaldel för flis på cirka 2,5 hektar och en allmän terminaldel på cirka 4 hektar som är utbyggbar. Terminalens spåranslutning och lämpliga ytor, möjliggör en utbyggnad 4-5 gånger nuvarande storlek.

Det fördjupade översiktsplanen visar på möjligheterna att utöka terminalen och behandlar de problem som finns, liksom de åtgärder som krävs vid en utökning.

Planen har behandlats politiskt och vunnit laga kraft 2009-11-17.

Handlingarna finns i kolumnen till höger.

Framsidan av fördjupad översiktsplan för del av Stockaryds samhälle

Senast uppdaterad: 2017-05-08