Sävsjö kommunvapen

Gatunamn och adresser

Gatunamn och adresser

Tillstånds- och myndighetsnämnden fastställer namn på gator och kvarter inom tätorterna i kommunen efter samråd med samhällsföreningar och hembygdsföreningar.Under de senare åren har adressättning av samtliga bostadsbyggnader på landsbygden pågått och har nu fastställts av myndighetsnämnden. Detta för att varje bostadsbyggnad ska ha en unik adress. Fastställda adresser förs in i adressregistret och i Lantmäteriverkets databas.

Senast uppdaterad: 2018-10-01