Sävsjö kommunvapen

Vrigstad 3:52 med flera fastigheter

Vrigstad 3:52 med flera fastigheter

Kommunen har tidigare köpt in fastigheten Vrigstad 3:36. Tomten används för bilparkering i anslutning till äldreboendet Göransgården. Äldreboendet är beläget på fastigheten Vrigstad 3:52.

Gällande detaljplaner anger olika markanvändning för de båda fastigheterna. Den här planen syftar till att anpassa detaljplanerna efter pågående markanvändning för att möjliggöra en sammanläggning av fastigheterna.

Frågan har aktualiserats i samband med en påbörjad projektering som avser upprustning av Göransgården.

Detaljplanen handläggs genom enkelt planförfarande.

Samrådstiden pågick fram till och med 2012-12-18.
Förslaget antogs av kommunfullmäktige 2013-02-18.

Senast uppdaterad: 2017-03-07