Sävsjö kommunvapen

Tällevad III

Tällevad III

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Tällevad III del av Sävsjö 11:1 2016-03-21. Planen vanna laga kraft 2016-04-25.

Tällevad III är beläget norr om det nuvarande Tällevadsområdet. Området är väl lämpat för bostadsbyggande och är en naturlig förlängning av Tällevadsområdet. Syftet med planen är att skapa attraktiv och naturnära tomtmark.

Aktuellt område kommer att exploateras efter Eksjöhovgårdsängen och området Tällevad II enligt nuvarande bedömning.

Senast uppdaterad: 2018-02-06