Sävsjö kommunvapen

Tällevad II

Tällevad II

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Tällevad II del av Sävsjö 11:1 2016-03-21. Planen vanna laga kraft 2016-04-25.

Tällevad II är beläget väster om det nuvarande Tällevadsområdet. Området är ett väl lämpat förtätningsområde för bostäder. Syftet med planen är att skapa attraktiv och central tomtmark.

Bedömningen är att tomter för nybyggnation kan börja säljas som tidigast hösten 2017 då Eksjöhovgårdsängen kommer att exploateras tidigare.

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadsenheten tfn 0382-152 00.

Senast uppdaterad: 2017-03-07