Sävsjö kommunvapen

Tällevad II

Tällevad II

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Tällevad II del av Sävsjö 11:1 2016-03-21. Planen vann laga kraft 2016-04-25.

Tällevad II är beläget väster om det nuvarande Tällevadsområdet. Området är ett väl lämpat förtätningsområde för bostäder. Syftet med planen är att skapa attraktiv och central tomtmark.

Senast uppdaterad: 2018-02-06