Sävsjö kommunvapen

Sturevallen

Sturevallen

Sävsjö kommun har upprättat ett planprogram för annan användning av Sturevalls-området.

Området är tänkt att innehålla både bostäder och annan verksamhet.
Torsdagen den 28 februari 2008, hölls ett allmänt samrådsmöte i kommunalhusets cafeteria. Synpunkter kunde lämnas fram till den 13 mars.

Planförslaget har varit utställt efter revidering. Utställningstiden pågick fram till den 21 november 2008. Efter sammanställning har planförslaget lämnats för politisk behandling.
Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen som vunnit laga kraft.

Se handlingarna här:

Senast uppdaterad: 2017-03-07