Sävsjö kommunvapen

Södra Industriområdet - tillägg detaljplan

Södra Industriområdet - tillägg detaljplan

En ändring genom tillägg gällande detaljplan för utvidgning av Södra Industriområdet i Sävsjö har upprättats. Planhandlingarna finns tillgängliga på www.savsjo.se under länken samhällsplanering samt på samhällsbyggnadsenheten i kommunalhuset.

Tillägg till detaljplan för utvidgning av Södra Industriområdet i Sävsjö antogs av kommunstyrelsen 2014-12-02.

Beslutet har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 2017-03-07