Sävsjö kommunvapen

Smörblomman

Smörblomman

Detaljplanens syfte är att i kvarteren Smörblomman och Backsippan, "ta bort" parkmark och möjliggöra utökning av tomtmark för den fastighetsägare som är intresserad.

Planförslaget är antaget av Tillstånds- och myndighetsnämnden den 22 oktober 2009.

Se vidare handlingar här:

Senast uppdaterad: 2017-03-07