Sävsjö kommunvapen

Småbåtshamnen i Rörvik

Småbåtshamnen i Rörvik

Rörvik har ett mycket attraktivt läge mellan tre insjöar. Trots bra förutsättningar också i övrigt byggs det nästan inga nya bostäder i samhället. Detta får till följd att befolkningsunderlaget till den samhällsservice (skola, butik m m) som finns i Rörvik är vikande. Därför är behovet av tillkommande bostäder i samhället stort. 

Planen har upprättats för att ta fram riktigt attraktiv tomtmark för bostadsbebyggelse. Samtidigt har hänsyn tagits till småbåtshamnen och ev utökning av denna.

Efter revidering har planförslaget varit utställt för granskning en andra gång.

Detaljplanen har behandlats av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft 2011-01-12.

Ladda ner detaljplanen här:

Senast uppdaterad: 2017-03-07