Sävsjö kommunvapen

Slättsjön, del av Lundby 2:19

Slättsjön, del av Lundby 2:19

Syftet med planen är att skapa attraktiv tomtmark för småhusbebyggelse. Erfarenheter från ett liknande projekt vid Slättsjön är att nya bostäder i Vrigstad kan tillkomma om det erbjuds tillräckligt attraktiva tomter. Nya bostäder behövs för att bibehålla befolkningsunderlag, service, kommunikationer och för att behålla ett levande Vrigstad med omnejd.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2013-11-18 och vann laga kraft 2013-12-18

Senast uppdaterad: 2017-03-07