Sävsjö kommunvapen

Plantskola i Sävsjö

Plantskola i Sävsjö

I syfte att tillskapa en tomt för plantskola i Sävsjö, har ett förslag till detaljplan tagits fram.

Området är belägen väster om Sävsjö Brandstation på fastigheten Sävsjö 12:2.

Planförslaget har varit utställt från 2010-05-27 till 2010-06-24 och har behandlats efter inkomna synpunkter

Detaljplanen har behandlats av kommunfullmäktige och vunnit lagakraft.

De handlingar om hör till detaljplanen kan du hämta här:

Senast uppdaterad: 2017-03-07