Sävsjö kommunvapen

Omlastaren 1 m.m

Omlastaren 1 m.m

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun antog den 21 november 2016 detaljplan för Omlastaren 1 m.m. Sävsjö kommun. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla 25 november 2016

Kommunen har upprättat ett planförslag för Omlastaren 1 m.m. Sävsjö kommun. Området är beläget i anslutning till stambanan strax norr om Sävsjö centrum. Bakgrunden till planförslaget är att Sävsjö Trähus AB avser att utöka sin industrimark för att utveckla verksamheten. Planhandlingarna finns även tillgängliga på samhällsbyggnadsenheten i kommunalhuset.

ANTAGANDE

Beslut om antagande och planhandlingar finns för nedladdning nedan:

Senast uppdaterad: 2017-03-07