Sävsjö kommunvapen

Kvarteret Taggsvampen

Kvarteret Taggsvampen

Med avsikt att utöka kvartersmark intill tre fastigheter i kvarteret Taggsvampen, presenteras ett planförslag som möjliggör att överföra mark till dessa tomter.

Detaljplaneförslaget har behandlats av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 2017-03-07