Sävsjö kommunvapen

Kvarteret Storken

Kvarteret Storken

I syfte att undersöka möjligheten till förtätning och skapande av attraktiv bostadsmark, har ett förslag på ändring av markanvändningen i kv Storken tagits fram.

Området kallas Cirkusplatsen och har varit avsett för allmänt ändamål. Detaljplanen har varit utställt för granskning och är behandlad av kommunfullmäktige.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 2017-03-07