Sävsjö kommunvapen

Kvarteret Skatan - ändring genom tillägg

Kvarteret Skatan - ändring genom tillägg

En ändring genom tillägg gällande detaljplan för del av kvarteret Skatan, Sävsjö kommun har upprättats. Syftet med tillägget är att upphäva gällande tomtindelning. Planhandlingarna finns tillgängliga på www.savsjo.se under länken samhällsplanering samt på samhällsbyggnadsenheten i kommunalhuset.

Tillägg till detaljplan för del av kvarteret Skatan antogs av kommunstyrelsen 2014-12-02.

Beslutet har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 2017-03-07