Sävsjö kommunvapen

Kvarteret Bleckslagaren

Kvarteret Bleckslagaren

I gällande detaljplan tillåts byggnader i två våningar med vind. Förslaget innebär att det blir tillåtet med en byggnadshöjd på fem våningar.

Förslaget har aktualiserats på grund av det tidigare föreslagna femvåningshuset på Sturevallen tagits bort.

Samrådet har pågått fram till den 12 juni 2008.

Tillstånds- och myndighetsnämnden har genom beslut den 18 juni 2012, antagit förslaget, med mindre redaktionella ändringar enligt önskemål från länsstyrelsen.

Byggnationen har genomförts enligt planförslaget.

Senast uppdaterad: 2017-03-07