Sävsjö kommunvapen

Hägnen del II

Hägnen del II

Skiss över detaljplan för Hägnen del 2

Detaljplanen för Hägnen del II, har föranletts av ett stort intresse av ytterligare tomtmark i attraktivt läge.

Genom markköp och en avloppsanläggning som dimensionerats för att omhänderta fler bostäder, möjliggörs utökning av befintligt bostadsområde.
Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 23:e juni. Detaljplanen medger byggnation på 8 nya villatomter

Erbjudande om tomtköp skickas ut till intresserade i början av september 2008.

Följande handlingar kan laddas ner:

Senast uppdaterad: 2017-03-07