Sävsjö kommunvapen

Detaljplan för förskola i Stockaryd

Detaljplan för förskola i Stockaryd

Detaljplan för Stockaryd 23:61 samt del av Stockaryd 4:227, förskola i Stockaryd

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun antog den 23 januari 2017 detaljplan för Stockaryd 23:61 samt del av Stockaryd 4:227, förskola Stockaryd.

Kommunen har upprättat detaljplan för att möjliggöra utbyggnation av förskolan i Stockaryd. Området är beläget vid Långgatan i sydöstra delen av Stockaryd samhälle.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 2018-02-06