Sävsjö kommunvapen

Biogasanläggning i Sävsjö

Biogasanläggning i Sävsjö

Planens syfte har varit att skapa förutsättningar för biogastillverkning, rötning, uppgradering samt lagring av och tankställe för biogas i anslutning till Djupadalsverket i Sävsjö.

Detaljplanen är behandlad av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft 2010-11-15

Ladda ner detaljplanen här:

Senast uppdaterad: 2017-03-07