Sävsjö kommunvapen

Ändring tillägg till detaljplanerna för Borgen 7 och 13

Ändring tillägg till detaljplanerna för Borgen 7 och 13

Kommunen har upprättat ett tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning för fastigheterna Borgen 7 och 13 i Sävsjö tätort. Syftet med tillägget är att upphäva gällande tomtindelning för de båda fastigheterna för att möjliggöra fastighetsbildning mellan fastigheterna Borgen 7 och 13.

Ändringen har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 2018-02-06