Sävsjö kommunvapen

Ändring genom tillägg till detaljplanen för sydöstra delen av Sävsjö municipalsamhälle - lagakraft 24:e oktober 1947 - Sävsjö kommun

Ändring genom tillägg till detaljplanen för sydöstra delen av Sävsjö municipalsamhälle - lagakraft 24:e oktober 1947 - Sävsjö kommun

Kommunen har upprättat ett tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning som omfattar hela kvarteret Gjutaren. Förslaget har varit utställt på samråd under perioden 2017-01-05 till och med 2017-01-30. Detta tillägg syftar till att upphäva en tomtindelning som inte behövs. Eftersom tomtindelningsplaner nu är bestämmelser i gällande detaljplaner kan en äldre sådan motverka en ändamålsenlig utveckling av marken, om den i övrigt är planenlig.

Ändringen har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 2018-02-06