Sävsjö kommunvapen

Ändring genom tillägg till detaljplanen för Kv Bleckslagaren och Hjorten, Sävsjö

Ändring genom tillägg till detaljplanen för Kv Bleckslagaren och Hjorten, Sävsjö

Kommunen har upprättat ett tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning som omfattande fastigheterna  Hjorten 2 och 3. Detta tillägg syftar till att upphäva en tomtindelning som inte behövs. Eftersom tomtindelningsplaner nu är bestämmelser i gällande detaljplaner kan en äldre sådan motverka en ändamålsenlig utveckling av marken, om den i övrigt är planenlig.

Ändringen har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 2018-02-06