Sävsjö kommunvapen

Ändring av Råvaruterminalen

Ändring av Råvaruterminalen

Den detaljplan som gäller för området vid råvaruterminalen i Stockaryd, föreslås ändras i de delar som avser bygglovskrav för terminaländamål.
Ändring av detaljplanen är ute på samråd fram till den 2 juni 2008.

Se vidare Samrådshandlingar.

Tillstånds- och myndighetnämnden har den 18 juni, beslutat att anta förslaget.

Senast uppdaterad: 2017-03-07