Sävsjö kommunvapen

Detaljplan för utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs

Detaljplan för utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs

Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan för utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs. Planhandlingarna finns även tillgängliga på samhällsbyggnadsenheten i Kommunalhuset.

Området är beläget i södra delen av Sävsjö samhälle utmed Hjärtlandavägen. I kommunens översiktsplanering har området pekats ut som industriområde.  

SAMRÅD

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Efter denna samrådsremiss ska planförslaget, efter eventuella ändringar, ställas ut för granskning. Förslaget vinner därefter laga kraft om det inte överklagas. Endast de som under samrådet framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga kommunens antagandebeslut.

SYNPUNKTER

Skicka dina synpunkter senast 29 juni 2016 till:

Samhällsbyggnadsenheten, Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö

UPPLYSNINGAR

Lämnas av Ingvar Lundquist eller Jan-Olof Olson.

Telefon: 0382-152 00

E-post: sambygg@savsjo.se

Planhandlingar:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 445.8 kB 2016-05-30 09.22
Kungörelseannons.pdf 182.7 kB 2016-05-30 09.22
Planbeskrivning.pdf 1.2 MB 2016-05-30 09.22

Senast uppdaterad: 2017-03-07