Sävsjö kommunvapen

Detaljplan för Sturevallen, del av Eksjöhovgård 7:2, Sävsjö tätort

Detaljplan för Sturevallen, del av Eksjöhovgård 7:2, Sävsjö tätort

Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan för Sturevallen, del av Eksjöhovgård 7:2, Sävsjö tätort. Planhandlingarna finns även tillgängliga på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset.

Området är beläget 700 meter sydöst om Sävsjö centrum. Syftet med planen är att utreda områdets lämplighet för nya bostäder och skolverksamhet.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Efter denna samrådsremiss ska planförslaget, efter eventuella ändringar, ställas ut för granskning. Förslaget vinner därefter laga kraft om det inte överklagas. Endast de som under samråds- eller granskningsskedet framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga kommunens antagandebeslut.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till samhällsbyggnadsenheten, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast 2018-03-12.

Upplysningar lämnas av samhälllsbyggnadsenheten.

Planhandlingar samråd:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Eksjohovgard_7_2.pdf 245.9 kB 2018-02-06 10.54
Planbeskrivning Eksjöhovgård 7.2 Samråd.pdf 1.7 MB 2018-02-06 10.54
Kungörelse Sturevallen.pdf 168.4 kB 2018-02-06 10.54

Senast uppdaterad: 2018-02-06