Sävsjö kommunvapen

Detaljplan för del av Ripan 14, Sävsjö tätort

Detaljplan för del av Ripan 14, Sävsjö tätort

Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Ripan 14, Sävsjö tätort. Planhandlingarna finns även tillgängliga på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset.

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset, Sävsjö, under perioden 1 oktober - 25 oktober 2018.

Ripan är beläget ungefär 1 km från Sävsjö centrum. Syftet med planen är att utreda områdets lämplighet för skolverksamhet och/eller nya bostäder.

Eventuella synpunkter ska skrifligen ha inkommit till samhällsbyggnadsenheten, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast 2018-10-25. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av planen.

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadsenheten, telefon 0382-152 00.

Planhandlingar samråd:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kungörelse Ripan.pdf 168.7 kB 2018-09-26 14.12
Planbeskrivning Ripan.pdf 1.8 MB 2018-09-26 14.12
Plankarta Ripan.pdf 149.2 kB 2018-09-26 14.13

Senast uppdaterad: 2018-10-09