Sävsjö kommunvapen

Vedeldning

Vedeldning

Användning av ved för uppvärmning är en miljömässigt bra energiform. Dock krävs att du eldar på rätt sätt och har rätt utrustning. Felaktig vedeldning är ett hot mot både hälsan, miljön och grannsämjan! Här följer några tips för en bra vedeldning.

  • Elda mot ackumulatortank så att du undviker att små- eller pyrelda.
  • Elda endast med torrt träbränsle - aldrig med fuktig ved!
  • Se till att lufttillföseln är tillräcklig.
  • Se till att du har en ordentlig glödbädd när nytt bränsle läggs på.
  • Lagra den torkade veden på torr plats, aldrig direkt på marken med presenning över.
  • Elda aldrig avfall som till exempel rester av impregnerat eller målat virke.

Senast uppdaterad: 2018-09-11