Sävsjö kommunvapen

I vatten

I vatten

Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Ytvattentäkter innehåller nästan inget radon alls. Men djupborrade brunnar kan ge vatten med hög radonhalt. Särskilt i områden där bergrgrundens halt av uran är högre än normalt. Det drabbar främst dem som har egna brunnar.

När radonförande vatten används i hushållet avgår radon till inomhusluften. En grov tumregel är om radonhalten i vattnet är 1000 Bq/liter ger bidraget till inomhusluften upphov till en radonhalt på cirka 100 Bq/m3.

Senast uppdaterad: 2018-09-11