Sävsjö kommunvapen

Hushållskompost

Hushållskompost

För bästa process i komposten bör behållaren vara isolerad. Isoleringen behövs för att processen skall fortlöpa även under de kyligaste vinterdagarna. Vid kompostering sker en värmeutveckling. Processen är varmast i "kärnan", temperaturer upp till 70 grader kan uppnås. Nedbrytning av avfallet sker till största delen av bakterier och svampar.

I hushållskomposten kan du kasta allt som läggs i trädgårdskomposten samt kött-, skaldjur- och fiskrester, kaffesump, mjölk- och mjölporukter, papper som rivits i mindre delar (ej klorblekt) och andra organiska produkter. Köksavfallet är ofta blött och kväverikt därför tillsätter man ett strömaterial. Processen är färdig efter 3-6 månader.

Det är lämpligast att kompostera större köttben, alltiett-blöjor, avokado- och popcornkärnor (tar lång tid), vedaska och grillkol (innehåller stora mängder kalium, askan kan istället spridas under buskar och träd), kalk (frigör kväve i form av illaluktande ammoniak), sjuka växtdelar, grövre grenar (tjockare än 1 centimeter, söderdelas i mindre delar) och ogräs som satt frön (maskrosor, tistlar med mera. Torka dessa i solen innan kompostering.)

Efter tiden i kompostbehållaren är avfallet så pass nedbrutet att man kan mylla ner den i jorden. Observeraatt färdig hushållskompost är väldigt näringsrik och bör drygas ut med vanlig jord.

Strö

Strömaterialet ska vara torrt, kolrikt och i varierande storlek, det ger luftfickor i komposten. Dessa hjälper nedbrytningen med syretillgången. Till strö kan man ha spån, löv och ogödslad okalkad torv (gödslad eller kalkad torv påverkar komposten negativt). Olämpligt som störmaterial är kalk, aska, jord, metallspån, mineralull, rester från tryckimpregnerat virke och blöjfyllning. En riktlinge för ströanvändandet är en del strö till tre delar avfal.

Senast uppdaterad: 2018-02-13