Sävsjö kommunvapen

Kompostering

Kompostering

När du komposterar får du en näringsrik gödning och jordförbättrare till din trädgård. Dessutom får du tillfredsställelsen att veta att du bidrar till en bättre miljö. Det som krävs är rätt material och lite kunskap.

Vad är tillåtet?

Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall (löv, kvistar och liknande) på den egna fastigheten, detta kan du göra utan anmälan.

Använd rätt kompostbehållare

När du komposterar köksavfall, det vill säga matrester, måste komposten vara skadedjurssäker och värmisolerad. Med det menas att behållaren ska vara så konstruerad att flugor, fåglar eller gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska vara försedd med lock och botten ska antingen vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta.

Gemensamma krav för både permanent- eller fritidsboende avseende behållare för kompostering av hushållsavfall

  • En tvådelad behållare kan innebära två stycken fristående behållare.
  • Behållaren ska vara ventilerad och utförd av tåligt material.
  • Behållaren ska vara så tät att råttor, möss och flugor ej kan komma in i den.
  • Om behållaren ska stå inomhus gäller särskilda regler.
  • Botten i behållaren kan ha hål med en diameter på högst 5 millimeter eller när med maskor på högst 5 millimeter.
  • Locket ska vara utfört så att regnvatten inte kan rinna in i komposten.
  • Om fritidsboende blir permanentboende gäller reglerna för permanentboende.
  • Vinterkompostbehållare är en behållare som fungerar på vintern, isolering ska vara anpassad till behovet, det vill säga klimatförhållandena på platsen.
  • Behållaren bör placeras lättåtkomligt.

Komposteringens grundstenar

Luft

Syret ger förutsättningar för komposten att på ett snabbt sätt bryta ner avfallet. Syrebrist uppstår om avfallet packas för mycket. Detta ledar till rötning. Rötning skadar inte kompostjorden. Gräv om och luckra upp komposten så att syre kan strömma till. Syrebrist kan uppstå för att isolering prioriteras mer än ventilation.

Vatten

Om komposten torkar så stannar processen (jämför med lagringssätt, torkade blommor med mera). En torr kompost vattnas eller strös mindre. Blir komposten för blöt får man lakvatten (strö och rör om i behållaren). Bästa fukthalten är cirka 60 %. Komposten är då blöt som en urkramad tvättsvamp.

Värme

När kalorier bryts ner alstras värme, kalla dagar "ryker" komposten. Nedbrytningen fungerar bäst vid 40-50 grader. Då komposten fryser avtar nedbrytningen (jämför med frysen). Ökar temperaturen startar komposten och smådjuren letar sig åter till behållaren. Avkylning motverkas med fungerande process och isolering.

Avfallet 

Sammansättningen styr nedbrytningen, avfallet ska ha fukt, kol och kväve. Bäst fungerar komposteringen om sammansättningen är 30 delar kolrikt avfall och en del kväverikt avfall, C/N-kvoten är då 30/1. Köksavfall (kött, fisk och urin) är kväverikt, därför används kolrikt strö, till exempel hyvelspån.

Ett för kväverikt avfall ger illaluktande nedbrytning och mycket lakvatten. Man får då en kväveavgång genom avdunstning. Tillsätt extra strö, C/N-kvoten bättras och lakvatten absorberas.

Mycket kolrikt avfall leder till långsammare nedbrytningsförfarande. Avfallet bör finfördelas. Då går nedbrytningen fortare. Tänk på att inte ösa i för mycket avfall på en gång eftersom syrebrist lätt uppstår.

Senast uppdaterad: 2018-09-11