Sävsjö kommunvapen

Klagomål

Klagomål

Om du upplever en störning i ditt boende, som du anser är en olägenhet för din hälsa, ska du i första hand kontakta den som orsakar störningen. Om störningen kvarstår efter detta kan myndighetsförvaltningen kontaktas.

Har du allergi som du misstänker har med bostadsmiljön att göra och du bor i hyreshus, kontakta i första hand din fastighetsägare. Om du inte blir nöjd med den hjälp du får från fastighetsägaren kan du vända dig till myndighetsförvaltningen för råd och hjälp.

Om du misstänker att inomhusmiljön på förskola eller i skolan gör att dina barn får allergiska besvär bör du i första hand ta kontakt med ansvarig inom barn- och utbildningsförvaltningen. Du kan vända dig till myndighetysförvaltningen för råd och hjälp om ni inte kommer tillrätta med problemen.

Om en bedömning av ovanstående ärenden görs med stöd av miljöbalken kan miljö- och byggenheten ställa krav på åtgärder.

Senast uppdaterad: 2018-09-11