Sävsjö kommunvapen

Vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning

Vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning

Äpple på trave med gamla böcker

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning bjuder service för dig som bor i kommunen och vill läsa vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. Undervisningen bedrivs på Aleholm, ibland tillsammans med de ordinarie gymnasieklasserna.

Mer information på Aleholms egen sida


Senast uppdaterad: 2017-03-07