Sävsjö kommunvapen

Elevenkät Gymnasium 2018 

Välj klass *
Categories

Välj program *
Categories

Jag är *


Jag har bott i Sverige i  *


1.1. Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår. *

1.2. Jag tycker att det är svårt att veta vad jag ska klara av i skolan. *

1.3. Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan. *

2.1. Skolarbetet är intressant *

2.2. Skolarbetet är roligt. *

2.3. Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer. *

3.1. Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete. *

3.2. Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa. *

3.3. Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker. *

4.1. Jag kan få extraundervisning om jag skulle behöva det. *

4.2. Mina lärare hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. *

4.3. Skolarbetet är svårt för mig. *

5.1. I min skola finns det extrauppgifter för de som hinner och vill ha det. *

5.2. Jag kan få svårare uppgifter om jag vill. *

5.3. Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan. *

5.4. Jag tycker att matematiklektionerna är intressanta. *

5.5. Jag utvecklas och lär mig på matematiklektionerna. *

6.1. På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor. *

6.2. I min skola får jag lära mig att argumentera för min sak. *

6.3. Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser. *

7.1. I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter. *

7.2. I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen. *

7.3. I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden. *

8.1. Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar. *

8.2. I min skola respekterar vi varandras åsikter. *

8.3. I min skola respekterar elever och lärare varandra. *

9.1. Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll. *

9.2. På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter. *

9.3. I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö. *

10.1. I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns. *

10.2. I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha. *

10.3. Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs. *

11.1. Jag har studiero på lektionerna. *

11.2. På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet.  *

11.3. Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna. *

12.1. I min skola finns det elever jag är rädd för. *

12.2. I min skola finns det personal jag är rädd för. *

12.3. Jag känner mig trygg i skolan. *

13.1. Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling. *

13.2. De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt. *

13.3. Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon varit elak mot en elev. *

14.1. Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi upplever vår skol- och livssituation. *

14.2. Jag kan gå och prata med skolsyster eller kurator/skolpsykolog om vad jag vill, det måste inte ha hänt något allvarligt. *

14.3. På min skola är det okej att lämna lektionen om man känner behov av att träffa skolsyster eller kurator. *

15.1. Jag är nöjd med min skola som helhet. *

15.2. Jag skulle rekommendera min skola. *