Sävsjö kommunvapen

Trygghetsenkät 2017

Trygghetsenkät 2017


Fråga 1
Vem är du?
Categories


Fråga 2
Hur trivs du i Vrigstad skola? *
Fråga 3

Fråga 4
Hur trivs du i din klass? *
Fråga 5

Fråga 6
Känner du att du får tillräckligt med hjälp av de vuxna i skolan? *
Fråga 7

Fråga 8
Har du någon att vara med på rasterna? *
Fråga 9

Fråga 10

Fråga 11
Har du någon att vara med på fritiden? *
Fråga 12
Finns det någon plats på skolgården som du helst inte vill vara på? *


Fråga 13

Fråga 14

Fråga 15
Är du rädd för någon på skolan/fritids? *
Fråga 16

Fråga 17

Fråga 18
Är det någon som är elak mot dig i skolan/fritids? *
Fråga 19

Fråga 20

Fråga 21

Fråga 22
Har någon varit elak mot dig på intenet? *
Fråga 23

Fråga 24

Fråga 25

Fråga 26
Vet du om det finns någon eller några i klassen som inte har kompisar att vara med på rasterna? *


Fråga 27
Om du svarat ja, hur ofta är den/de ensamma?


Fråga 28

Fråga 29
Vet du om det finns någon elev på skolan/fritids som andra elever är elaka mot? *


Fråga 30

Fråga 31

Fråga 32

Fråga 33

Senast uppdaterad: 2017-04-27