Sävsjö kommunvapen

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

 

Du behöver frånvaroanmäla ditt barn varje gång det är sjukt eller inte kan delta i undervisningen av annan anleding. Anmälan görs i Vklass.

Planerad frånvaro

Semesterresor, lägerresor med mera ska, om ej synnerliga skäl föreligger, förläggas till lov och studiedagar. Kortare ledighet (1-2 dagar) för enskild angelägenhet vid några tillfällen under läsåret (max 5 dagar totalt) får beviljas av klassföreståndaren. Vid längre ledighet (3 dagar eller fler i följd, eller från dag 6 under läsåret) beslutar rektor. Ansökan om ledighet läggs in i Vklass.

Senast uppdaterad: 2018-08-28