Sävsjö kommunvapen

Vrigstad skola

Vrigstad skola

Entrén till Vrigstad skola

Vrigstad skola består av åk F-6 och Vrigstad fritidshem som ligger i anslutning till skolan. I närheten av skolan ligger även tre förskolor: Paletten, Prästhagen och Tuvan.

Vår strävan är att alla barn ska ha ett bra självförtroende när de lämnar Vrigstad rektorsområde. Vi kan inte kräva att alla barn når lika långt, men vår strävan är, att erbjuda en verksamhet där barnens prestationsförmåga tas tillvara fullt ut. Samt att vi tillsammans med barnet/eleven och deras föräldrar enas om de mål som vi arbetar med.
 
Ett annat viktigt område är hur vi är mot varandra. Alla har ett gemensamt ansvar för hur klimatet är mellan oss människor. Vi är, på olika sätt, förebilder för någon anna. 

Senast uppdaterad: 2018-02-13