Sävsjö kommunvapen

Fritids

Fritids

Vallsjöskolan har fyra fritidsavdelningar; Björken,Lönnen, Solrosen A och B.
Björken ligger i anslutning till matsalen, Lönnen finns i källarplanet i huvudbyggnaden och Solrosen A och B i den södra nybyggda delen.
Solrosen A och B har plats för barn i Förskoleklass och årskurs 1.
Björken har hand om barnen i årskurs 2 och Lönnen har de äldre barnen från årskurs 3 och uppåt.

Fritids verksamhet utgår från Lgr11 och ska bidra till elevers lärande, sociala utveckling och fungera som en bro till hemmet och lärande utanför skolan.
Fritids erbjuder skolbarnomsorg före och efter skoldagen, samt på loven.

Personal på fritids
Björken
Gösta Persson
Lisa Jonsson
Gisela Gunnarsson
Ann Gerhardson
Måns Jonsson

Lönnen
Rosa Thelander
Maggan Wikell
Ulrika Linder

Solrosen A och B
Birgitta Altsäter
Mia Krantz
Elisabeth Brogård
Ulf Palmqvist
Gisela Gunnarsson
Katarina Svangren
Måns Jonsson


Senast uppdaterad: 2017-03-07