Sävsjö kommunvapen

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

Du behöver frånvaroanmäla ditt barn varje gång/dag det är sjukt eller inte kan delta i undervisningen av annan anledning. Anmälan görs i Vklass eller via telefon 010-8887050 senast klockan 08.15.

Vid anmälan via telefon måste följande uppges:

  • Elevens personnummer
  • Vårdnadshavarens personnummer

Planerad frånvaro

Semesterresor, lägerresor med mera ska, om ej synnerliga skäl föreligger, förläggas till lov och studiedagar. Kortare ledighet(1-2 dagar) för enskild angelägenhet vid några tillfällen under läsåret (max 5 dagar totalt) får beviljas av klassföreståndaren. Vid längre ledighet (3 dagar eller fler i följd, eller från dag 6 under läsåret) beslutar rektor. Ansökan om ledighet görs via Vklass.

Senast uppdaterad: 2018-10-17