Sävsjö kommunvapen

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Föräldrarådet träffas ett antal gånger per läsår på kvällstid och består av representanter från samtliga klasser.
Representanterna som väljs på föräldramötena har som uppgift att verka för god sammanhållning mellan elever, föräldrar och personal. Man diskuterar aktuella ämnen och organiserar höstens skolgårdsfest med mera. Inkomsterna från skolgårdsfesten används till barnen på skolan, t ex som stöd till inköp av rastleksaker.
I anslutning till föräldrarådsmötet träffas skolrådet som består av föräldrarådet, rektor, lärarrepresentant och kontaktpolitiker. Det skrivs ett protokoll från föräldrarådet och ett från skolrådet och de skickas hem med eleverna och finns även på skolans hemsida.

Eftersom rådsmedlemmarna representerar föräldrarna i klasserna är alla synpunkter från föräldrar välkomna.

Föräldrarepresentanter 2017/2018

FKA  Malene Källming och Sara Lindqvist
FKB  Fia Björkman och Eva-Marie Holmberg
1A 
   Anna Göransson och Sara Rostedt
1B    Camilla Pettersson och Ida Hultin
2A    Johan Hernstål och Ghaidaa Nadwa
2B    Benny Larsson och Patrik Fransson
3A    Linda Almquist och Helena Jörgensen 
3B    Malin Palmqvist och Nathalie Engvall Lundgren
4A    Frida Engdahl
4B    Kristin Nilsdotter Isaksson
5A    Evelina Lagerqvist
5B    Petra Olsson
6A    Caroline Gunnarsson
6B    Malena Hjalmarsson och Marina Engfeldt

Senast uppdaterad: 2018-04-25