Sävsjö kommunvapen

Vallsjöskolan

Vallsjöskolan

Vallsjöskolan ligger i centrala Sävsjö och består av förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem. Skolan har omkring 340 elever och är flerparallellig.

"Utbildningen syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära" (Skollagen 2010:800)

Vallsjöskolan arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt. Eleverna ska också uppleva att de ingår i ett sammanhang där verksamheten är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov.

Senast uppdaterad: 2018-10-15