Sävsjö kommunvapen

Fritids

Fritids

Vår verksamhet utgår från vårt styrdokument Lgr 11

Fritids ska bidra till elevers lärande och sociala utveckling och fungera som en bro till hemmet och lärande utanför skolan.

Fritids ska vara förstärkande och kompletterande till skolans obligatoriska verksamhet.

Genom att delta i fritids verksamheter får eleverna möjlighet att utveckla olika förmågor och intressen.

Undervisningen ska erbjuda eleverna möjlighet till samtal, lek och skapande aktiviteter.

Demokratiskt tänkande, jämställdhet och andra värdegrundsfrågor kan omsättas i konkret handling.

Fritids erbjuder skolbarnomsorg före och efter skoldagen, samt på loven. För närvarande finns ett 40-tal elever inskrivna på fritids.

Vi som arbetar på fritids är: 
Linda Bodefält 
Annika Andersson 
Julia Hagelvik
Birgitta Kullengård

Senast uppdaterad: 2017-08-25