Sävsjö kommunvapen

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Alla föräldrar inom rektorsområdet är medlemmar i föräldraföreningen. Styrelsen, bestående av 7 personer, är tillika föreningens verkställande instans.

Föräldraföreningen ordnar årligen en skolgårdsfest, Back to school, i anslutning till läsårsstart.
 
Till styrelsens möten kallas också skolans samtliga klassföräldrar och tillsammans med styrelsen bildas ett föräldraråd, som är Rörviks skolas forum för delaktighet och inflytande såsom Skollag 2011 kräver.

Senast uppdaterad: 2017-08-25