Sävsjö kommunvapen

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här

Längst ner på sidan finns en förklaring på de olika ämnesförkortningarna.

Skolledning

Namn

Funktion

Telefon

 

 
 

 

Henrik Starkman

T.f. Rektor

0382-15320 

Arbetsrum 1

Namn

Ämne/Funktion

Telefon/Klass

 

 

0382-153 11

Hada Hurley

Somaliska


Thomas Hultqvist

Sltm, Tk

9B

Richard Pamp

Resurs

9C

Jonathan Sköld

Elevassistent


Carina Östbom

SO

7D

Kristoffer Hammarlund

SO

 8C

Emil Gunnarsson

Elevassistent, IT-ansvarig


Enas Yacoub

Förberedelseklass


Katarina Klasson

Sltx

8C

Jeanette Poulsen Karlsson

Förberedelseklass


 

Arbetsrum 2

Namn

Ämne/Funktion

Telefon/Klass

 

 

0382-153 12

Victor Erliksson

Sv, SO

7C

Sandra Albinell

Bd

9A

Veronika Uhras-Johansson

Musik

9C

Arnela Hercegovac

Sv, Ma

7A

Lotta Gunnarsson

Resurs


Lennart Sallergård

Ty


Lotta Kull

Resurs


Fredrik Carlsén

Id, Hkk

7A

Tommy Kopparsjö Alfredsson

Sv, SO

8D

Fadia Yousef

Förberedelseklass, Arabiska

 

Romeo Alyousef

Förberedelseklass

 

 

Arbetsrum 3

Namn

Ämne/Funktion

Telefon/Klass

 

 

0382-153 13

Torpekai Timori

Sv, Förberedelseklass, Persiska


Tina Hellsten

Fr

7D

Mary McGinley Karlsson

Eng

8A

Sylvia Swerlander

Förberedelseklass


Eva Palmblad

SO, Sv

9D

Miguel Pellsjö

Sp

8B

Bashir Abbas

Resurs


Britt-Marie Fjordestam

Resurs

9A

Roger Thelander

Assistent

 

Arbetsrum 4

Namn

Ämne/Funktion

Telefon/Klass

Kristina Fransson

Ma, NO

9D

Malin Sandahl

Ma, NO

7B

Jens Tengius

Ma, NO

9B

Mohammed Qasem

Ke

7C

Jennie Carlsén

Ma, NO, Tk

8B

Jonas Hultqvist

Id

8D

Carina Fyhr

Resurs


Maria Ljunggren

Hkk

7A

 

 

Övrig personal

Namn

Funktion

Telefon

Gabriel Popanicic

Fritidsledare

0382-153 33

Ramadan Idriz

Kurator

072-147 00 10

Kristin Samuelsson

Skolsköterska

0382-153 43

Eleonor Svensson Lindholm

Studie-och yrkesvägledare

0382-153 25

Anders Hermansson

Vaktmästare

0382-153 16

Susanne Ekelund

Skolassistent

0382-153 22

Monica Brogård

Skoldatatek, Specialpedagog

0382-153 17

Veronika Weilund

Specialpedagog

0382-153 24

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnesförkortningar

Förkortning

Ämne

    

Bd

Bild

    

Bi

Biologi

    

En

Engelska

    

Fr

Franska

    

Fy

Fysik

    

Hkk

Hemkunskap

    

Idh

Idrott

    

Ke

Kemi

    

Ma

Matematik

    

NO

Naturorienterade ämnen

    

Re

Religion

   

 

Sltm

Slöjd, trä och metall

    

Sltx

Slöjd, textil

    

SO

Samhällsorienterande ämnen

    

Sv

Svenska

    

SvA

Svenska som andraspråk

    

Tk

Teknik

    

Ty

Tyska

    

Senast uppdaterad: 2018-01-10