Sävsjö kommunvapen

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Studie och yrkesvägledarens uppdrag är bland annat att informera, samtala och vägleda elever, föräldrar och personal om utbildningar, yrken och arbetsliv. Prao och samverkan mellan skola och arbetsliv är en del i detta.

Har du frågor om studier och gymnasieval eller andra funderingar om skolan och framtiden kan du kontakta studie och yrkesvägledaren

Länkar:

Gymnasievalet

Gymnasieinformation Skolverket

http://www.gymnasieinfo.se/

Utbildningsinformation Skolverket

http://www.utbildningsinfo.se/

Gymnasieskolor

Aleholm, Sävsjö

http://www.aleholm.savsjo.se/

Njudungsgymnasiet, Vetlanda

http://www.njudungsgymnasiet.se/

Brinellgymnasiet, Nässjö

http://www.brinellgymnasiet.se/

Eksjö gymnasium, Eksjö

http://www.eksjogymnasium.se/sium

Nifsarpskolan, Eksjö

http://nifsarpsskolan.se/

Tenhults Naturbruksgymnasium

http://www.rjl.se/Tenhultsnaturbruksgymnasium/

Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium

http://www.rjl.se/Segerstadvarnamonaturbruk/

Naturbruksgymnasierna i Sverige

http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=470

Övrigt

Gymnasieguiden

http://www.gymnasieguiden.se/

Välja skola

http://valjaskola.se/

Mitt yrke

http://mittyrke.se/

Yrkeskompassen

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrkeskompassen.html

Yrmis

http://yrmis.se/

Ingenjörsvägen

http://www.ingenjorsvagen.se/


Senast uppdaterad: 2017-03-07